ASAHI轴承联系方式,联系ASAHI轴承

ASAHI轴承首页 | 联系方式 日本品牌网 | 手机版
ASAHI轴承联系方式,联系电话:
  ASAHI旭精工株式会社

  FOREIGN trae DEPARTMENT:

  570-1,Otori-Higashi-machi 6-cho,Nishi-ku,Sakai-city,Osaka.593-8324,Japan

  Tel: +81-72-272-6900

  Fax: +81-72-272-6903

  
品牌专区http://pp.ppsj.com.cn/ASAHI-Bearing/

点评↓ 元芳,你对ASAHI轴承怎么看? ---说两句吧!